หน้าหลัก

ทำเนียบบุคลากรโรงเรียน

 


พระครูจารุปริยัติการ
น.ธ.เอก, ประโยค ๑-๒, พธ.บ.,M.Ed.
เจ้าอาวาส/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
รองเจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ
E-mail:jaruja2511@gmail.com
พระอุทัย กนฺตสีโล (วรรณทอง)
น.ธ.เอก, ประโยค ๑-๒, พธ.บ.,คม.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
E-mail:uthai45@hotmail.com
โทร.๐๘-๑๐๗๕-๕๒๔๕
พระนรินทร์  กิตฺติวุฑฺโฒ (ตะประชุม)
น.ธ.เอก, พธ.บ.
หัวหน้าฝ่ายปกครอง/บรรณารักษ์
โทร.๐๙-๘๕๕๔-๖๔๖๓
พระฐิติพงษ์  กิตฺติปญฺโญ (ประปรุง)
น.ธ.เอก, พธ.บ.,พธ.ม.
หัวหน้าฝ่ายพยาบาล/ฝ่ายปฏิคม
โทร.๐๘-๙๕๗๑-๕๒๓๖
พระอัครอริญชย์ ธีรวํโส (แสวงพันธ์)
น.ธ.เอก, พธ.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
โทร.๐๙-๒๕๐๕-๖๔๐๔
พระอนุวัฒน์ อธิมุตฺโต (พันธ์มลี)
น.ธ.เอก, พธ.บ.
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายการเงิน
โทร.๐๘-๘๑๐๖-๔๙๒๙พระคณิตศร พฺรหมฺสาโร (ใชยศักดิ์)
น.ธ.เอก, มัธยมศึกษาปีที่ ๖.
หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง
โทร.๐๘-๑๐๗๒-๐๔๑๐
พม.ชาตรี กิตฺติโสภโณ (พลเยี่ยม)
น.ธ.เอก.,ป.ธ.๓,นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่แผนกบาลี
โทร.๐๙-๘๓๗๒-๒๑๑๐
พระเอกมล  สุจิตฺโต (ติงสะ)
น.ธ.เอก, พระนิสิต มจร. ปี ๔
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครองพระณ็อกไณ  พฺรหมฺธมฺโม
หัวหน้าฝ่ายดูแลสามเณรต่างประเทศ

 


พระสง  ปชฺโชโต
ผู้ช่วยฝ่ายดูแลสามเณรต่างประเทศ

นายสมบัติ  แสนโสม
น.ธ.เอก, พธ.บ.
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล
โทร.๐๘-๖๘๗๔-๑๑๖๑

 

นายภูดิษฐ์  บุญลักษณ์
น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ปว.ส.
ครูปฏิบัติสอน
โทร.๐๖-๓๐๒๐-๔๗๐๙

 

นางสาวกาญจนีย์ ตาทอง
ธ.ศ.เอก, วท.บ.(คณิตศาสตร์)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

 

นางสาวสายสุนีย์ ศรีปราชญ์
ธ.ศ.เอก, วท.บ.(คณิตศาสตร์)
ครูปฏิบัติการสอน

 

นางสาวดวงใจ ธารารมย์
ธ.ศ.โท, วท.บ.(คณิตศาสตร์)
ครูปฏิบัติการสอน

 

 

นางสาวจิรปรียา มีกุศล
ธ.ศ.โท, ค.บ. (สังคมศาสตร์)
ครูปฏิบัติการสอน

 


นางสาวบุณยดา แก้ววงษ์
ธ.ศ.ตรี, วท.บ. (ฟิสิกส์)
ครูปฏิบัติการสอน

นายมานิต ปานทอง
ธ.ศ.ตรี, วท.บ. (ชีววิทยา)
ครูปฏิบัติการสอน

 


นายสมพงษ์   ฉัตรสุวรรณ
วุฒิการศึกษา ธ.ศ.ตรี, ปวช.
หัวหน้าฝ่ายพนักงานขับรถ
โทร.๐๘-๖๙๐๔-๙๔๙๓

 

นางประเทือง แสนทวีสุข
วุฒิการศึกษา ธ.ศ.ตรี, ป.๔
หัวหน้าฝ่ายแม่ครัว

 

นางหนูเรี่ยม  สารภาพ
วุฒิการศึกษา ธ.ศ.ตรี, ป.๔
หัวหน้าฝ่ายแม่ครัว


มีใครออนไลน์บ้างขณะนี้

มี หนึ่งผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

357182
วันนี้
เมื่อวันวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
10
2702
2712
345756
34216
32097
357182

Your IP: 54.162.245.198
Server Time: 2017-05-29 01:45:08

ติดตามข่าวสารจากเฟสบุ๊คโรงเรียนพระปริยัติธรรมหนองขุ่นวิทยา วัดหนองขุ่น อุบลราชธานี

เวลาขณะนี้

โรงเรียนในสังกัดกลุ่มที่ ๙

ร.ร.หนองขุ่นวิทยา
ร.ร.บาลีสาธิตฯ มจร.ทุ่งศรีเมือง
ร.ร.กิตติญาณวิทย
ร.ร.กิตติวิทยากร
ร.ร.เจริญทัศน์วิทยา
ร.ร.วัดไชยมงคลวิทยา
 ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดไชยฯ
ร.ร.วัดมงคลในวิทยา
ร.ร.พระปริยัติธรรมอัมพวันวิทยา
ร.ร.พระปริยัติธรรมฯ วัดหนองเป็ด
ร.ร.รังษีวิทยากร
ร.ร.ศรีมงคลศึกษากร
ร.ร.ศรีเจริญวิทยาราม
ร.ร.วัดโพธิ์ตาก
ร.ร.พระปริยัติธรรมมุจลินวิทยา
ร.ร.อัครธรรมวิทยา
ร.ร.พระปริยัติธรรมม่วงสามสิบฯ
ร.ร.วรรณวารีวิทยา
ร.ร.วัดบ้านหนองไฮวิทยา
ร.ร.พระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทย
ร.ร.สาธุกิจวิทยา
ร.ร.วัดเวียงเกษม
ร.ร.ดงบังอาทรกิจวิทยา
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา
ร.ร.ศรีสุตาวิทยา
ร.ร.บ่อขะแนงวิทยา
ร.ร.ศรีเจริญวิทยา
ร.ร.ปัจฉิมวันวิทยา
ร.ร.พระปริยัติฯ วัดสำราญนิเวศ
ร.ร.ศรีใครวิทยา
ร.ร.พระปริยัติฯ เจ้าพระยาฯ
ร.ร.ทรายปริยัติวิทยา
ร.ร.เทพสถิตวิทยาลัย
ร.ร.ศรีบุญเรืองวิทยา
ร.ร.สว่างอารมณ์วิทยา


 

เกาะติดข่าวเมืองอุบล

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา