หน้าหลัก

ทำเนียบบุคลากรโรงเรียน

 


พระครูจารุปริยัติการ
น.ธ.เอก, ประโยค ๑-๒, พธ.บ.,M.Ed.
เจ้าอาวาส/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
รองเจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ
E-mail:jaruja2511@gmail.com
พระครูสิริสุตาภิรม
น.ธ.เอก., ป.ธ.๕, พธ.บ.,M.Ed.
อาจารย์ใหญ่แผนกบาลี
โทร.๐๘-๑๙๙๙-๓๕๙๙
พระอุทัย กนฺตสีโล (วรรณทอง)
น.ธ.เอก, ประโยค ๑-๒, พธ.บ.,คม.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
E-mail:uthai45@hotmail.com
โทร.๐๘-๑๐๗๕-๕๒๔๕
พระนรินทร์  กิตฺติวุฑฺโฒ (ตะประชุม)
น.ธ.เอก, พธ.บ.
หัวหน้าฝ่ายปกครอง/บรรณารักษ์
โทร.๐๙-๘๕๕๔-๖๔๖๓
พระฐิติพงษ์  กิตฺติปญฺโญ (ประปรุง)
น.ธ.เอก, พธ.บ.,พธ.ม.
หัวหน้าฝ่ายพยาบาล/ฝ่ายปฏิคม
โทร.๐๘-๙๕๗๑-๕๒๓๖
พระอัครอริญชย์ ธีรวํโส (แสวงพันธ์)
น.ธ.เอก, พธ.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
โทร.๐๙-๒๕๐๕-๖๔๐๔
พระอนุวัฒน์ อธิมุตฺโต (พันธ์มลี)
น.ธ.เอก, พธ.บ.
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายการเงิน
โทร.๐๘-๘๑๐๖-๔๙๒๙พระคณิตศร พฺรหมฺสาโร (ใชยศักดิ์)
น.ธ.เอก, มัธยมศึกษาปีที่ ๖.
หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง
โทร.๐๘-๑๐๗๒-๐๔๑๐
พม.ชาตรี กิตฺติโสภโณ (พลเยี่ยม)
น.ธ.เอก.,ป.ธ.๓,นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่แผนกบาลี
โทร.๐๙-๘๓๗๒-๒๑๑๐
พระเอกมล  สุจิตฺโต (ติงสะ)
น.ธ.เอก, พระนิสิต มจร. ปี ๔
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครองพระวิชัย  ดอนทรัพย์
น.ธ.เอก, พระนิสิต มจร. ปี ๔
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบรรณารักษ์
พระณ็อกไณ  พฺรหมฺธมฺโม
หัวหน้าฝ่ายดูแลสามเณรต่างประเทศ

 


พระสง  ปชฺโชโต
ผู้ช่วยฝ่ายดูแลสามเณรต่างประเทศ

นายสมบัติ  แสนโสม
น.ธ.เอก, พธ.บ.
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล
โทร.๐๘-๖๘๗๔-๑๑๖๑

 

นายภูดิษฐ์  บุญลักษณ์
น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ปว.ส.
ครูปฏิบัติสอน
โทร.๐๖-๓๐๒๐-๔๗๐๙

 

นางสาวกาญจนีย์ ตาทอง
ธ.ศ.เอก, วท.บ.(คณิตศาสตร์)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

 

นางสาวสายสุนีย์ ศรีปราชญ์
ธ.ศ.เอก, วท.บ.(คณิตศาสตร์)
ครูปฏิบัติการสอน

 

นางสาวดวงใจ ธารารมย์
ธ.ศ.โท, วท.บ.(คณิตศาสตร์)
ครูปฏิบัติการสอน

 

 

นางสาวจิรปรียา มีกุศล
ธ.ศ.โท, ค.บ. (สังคมศาสตร์)
ครูปฏิบัติการสอน

 


นางสาวบุณยดา แก้ววงษ์
ธ.ศ.ตรี, วท.บ. (ฟิสิกส์)
ครูปฏิบัติการสอน


 นางสาวกฤษฏารัตน์ ใจทอง
ธ.ศ.ตรี, ค.บ.(คณิตศาสตร์)
ครูปฏิบัติการสอนนายปรเมศวร์  มงคลเสริม
ธ.ศ.ตรี, วท.บ. (เคมี)
ครูปฏิบัติการสอน


นายมานิต ปานทอง
ธ.ศ.ตรี, วท.บ. (ชีววิทยา)
ครูปฏิบัติการสอน

 


นายสมพงษ์   ฉัตรสุวรรณ
วุฒิการศึกษา ธ.ศ.ตรี, ปวช.
หัวหน้าฝ่ายพนักงานขับรถ
โทร.๐๘-๖๙๐๔-๙๔๙๓
นางวิชัยสวัสดิ์  หมีคำ
วุฒิการศึกษา ธ.ศ.ตรี, ป.๔
หัวหน้าฝ่ายแม่ครัว

 

ติดตามข่าวสารจากเฟสบุ๊คโรงเรียนพระปริยัติธรรมหนองขุ่นวิทยา วัดหนองขุ่น อุบลราชธานี

เวลาขณะนี้

โรงเรียนในสังกัดกลุ่มที่ ๙

ร.ร.หนองขุ่นวิทยา
ร.ร.บาลีสาธิตฯ มจร.ทุ่งศรีเมือง
ร.ร.กิตติญาณวิทย
ร.ร.กิตติวิทยากร
ร.ร.เจริญทัศน์วิทยา
ร.ร.วัดไชยมงคลวิทยา
 ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดไชยฯ
ร.ร.วัดมงคลในวิทยา
ร.ร.พระปริยัติธรรมอัมพวันวิทยา
ร.ร.พระปริยัติธรรมฯ วัดหนองเป็ด
ร.ร.รังษีวิทยากร
ร.ร.ศรีมงคลศึกษากร
ร.ร.ศรีเจริญวิทยาราม
ร.ร.วัดโพธิ์ตาก
ร.ร.พระปริยัติธรรมมุจลินวิทยา
ร.ร.อัครธรรมวิทยา
ร.ร.พระปริยัติธรรมม่วงสามสิบฯ
ร.ร.วรรณวารีวิทยา
ร.ร.วัดบ้านหนองไฮวิทยา
ร.ร.พระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทย
ร.ร.สาธุกิจวิทยา
ร.ร.วัดเวียงเกษม
ร.ร.ดงบังอาทรกิจวิทยา
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา
ร.ร.ศรีสุตาวิทยา
ร.ร.บ่อขะแนงวิทยา
ร.ร.ศรีเจริญวิทยา
ร.ร.ปัจฉิมวันวิทยา
ร.ร.พระปริยัติฯ วัดสำราญนิเวศ
ร.ร.ศรีใครวิทยา
ร.ร.พระปริยัติฯ เจ้าพระยาฯ
ร.ร.ทรายปริยัติวิทยา
ร.ร.เทพสถิตวิทยาลัย
ร.ร.ศรีบุญเรืองวิทยา
ร.ร.สว่างอารมณ์วิทยา


 

เกาะติดข่าวเมืองอุบล

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

มีใครออนไลน์บ้างขณะนี้

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

150141
วันนี้
เมื่อวันวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
269
749
3906
142104
11602
25213
150141

Your IP: 54.163.107.119
Server Time: 2016-10-21 23:35:01